Daya Bay Reactor Neutrino Experiment Sandbox > TestTopic181 Daya Bay webs:
Public | 中文 | Internal | Help

Log In or Register

Những điều phải biết về màng căng

Màng căng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và vận chuyển hầu hết các sản phẩm trên khắp thế giới. Thường được sử dụng để bọc các sản phẩm trên pallet và cố định chúng vào nhau và pallet. Nó giúp giảm thất thoát sản phẩm, hư hỏng và hạn chế việc giả mạo tải trọng. Khi nào sử dụng màng căng? Bạn thường sử dụng màng căng khi bạn muốn giữ hộp và sản phẩm với nhau trên pallet. Sau khi các hộp và sản phẩm ở cùng nhau, bạn có thể vận chuyển hoặc cất giữ chúng. Vật liệu Vật liệu quấn pallet phổ biến nhất là Polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE). Sau khi được kéo căng, nó được sử dụng để giữ chặt tải trọng. Nhưng họ cũng có nhiều loại phim đặc biệt, chẳng hạn như: Màng căng chống UV Màng quấn Pallet có lỗ thông hơi Màng căng chống tĩnh điện Màng căng màu Sử dụng Màng căng còn giúp tiết kiệm môi trường và làm cho hoạt động kinh doanh của bạn hiệu quả hơn. Source: https://gigapack.vn/mang-cang/

Article text.

-- Giga Pack - 2022-09-12

CommentsRevision: r1 - 2022-09-12 - 17:44:03 - GigaPack

Powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors, 2007-2022.
Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback